Hac Kasım: Kafkasya gençleri, İmam-ı Zaman(a.c)’in ilk yoldaşları

0
108

Anaj Türkiye ve Kafkasya Grubu;

Şehit Süleymani’nin kişiliğinin boyutlarının netleşmesi yıllar alacak.Hac Kasım’ın ülkeler hakkındaki görüşü, ülke halklarının tarihine, kültürüne, gelenek, görenekler ve kişiliğine uygun olmuş, her ülkenin insanına sosyal ve kültürel kökenleriyle yakından ilgili bir şekilde davranmıştır.

Şehit Süleymani: Kafkasya gençleri, İmam-ı Zaman(a.c)’in ilk yoldaşları arasındadırlar

Kudüs Gücü şehit komutanının Kafkasya halkına ve gençlerine ve Azerbaycan ülkesine bakışı dikkat çekicidir. Direniş Cephesi komutanlarından, General Süleymani’nin yardımcılarından ve yakın yoldaşlarından General Muhammed Rıza Esatbeygi, Hac Kasım’ın Kafkasya bölgesindeki gençlere ve Müslümanlara nasıl davrandığını anlatıyor.

Sehend kanalında yayınlanan “İran’ın Canı” adlı özel bir programda Esatbeygi “Hac Kasım Kafkasya gençlerinin ve müminlerinin İmam-ı Zaman(a.c)’in ilk yoldaşları arasında olduğuna inanıyordu ve bunu tam bir inançla söylüyordu” Dedi.
Bir keresinde ona “Bu çok iddiali bir söz, bunun için herhangi bir sebep ve deliliniz var mı?” Diye sordum.
“Evet, okudum ve zuhur çağında, Asrın İmamına ilk katılanların Azerbaycan halkı olduğunu biliyorum.” Dedi.

 

Hac Kasım’ın eylemlerinin etkisi, Karabağ’daki son savaşta göründü

Hac Kasım sözlerinin bir başka bölümünde,hep “Azerbaycan gençleri ve halkı, Al-ı Muhammed(sav)’in yetimleridir ve bu kişilerin kimliklerine döndürülmesi için çaba gösterilmelidir” Diyordu. Hac Kasım’ın bu sözlerinin nedeni, 70 yılı aşkın sürede Azerbaycan halkının gerçekliğini değiştirmeye çalışan Çarlık ve komünist iktidar döneminde Azerbaycan’daki Şii halkının kimliklerinin gizlenmesi ve bastırılmasıydı.
O dönemde Kafkasya ve Rusya’daki Müslüman halkın dini ve İslami kimliğini canlandırmak için atılan adımlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son dönemde yaşanan savaşta belirgindi. Azerbaycan kuvvetlerinin çoğunluğu Azerbaycan’ın genç, dindar ve Şii gençleri olduğu için, Azerbaycan medyasında bu görmezden gelinse de son savaşta bu gençler büyük rol oynadılar.

 

Suriye’de Hüseyiniyun grubunun oluşum öyküsü

Konuşmasının bir başka kısmında Esatbeygi, Suriye krizinde direniş gruplarının oluşumuna değiniyor ve şöyle diyor: “Suriye savaşı sırasında ülke içinde farklı gruplar oluştu ve bunlar daha sonra Zeynebiyun, Fatimiyun, Hizbullah ve Haydariyun olarak adlandırıldı.” Bu gruplar arasında farklı ülkelerden Şiiler veya Sünniler vardı. Bunların arasında eski Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerin Şii ve Müslümanlarından oluşan Hüseyiniyun adlı başka bir grup da vardı. Bu grubun savaşçıları Rusya’dan, Kafkasya ülkelerinden ve Türkiye’dendi ve hatta Almanya gibi Avrupa ülkelerinde bulunan Azeri Şiilerin de bu gruba katıldığı söylenebilir. Bu grup pek fazla kişiyi içermemesine rağmen Suriye’de bir görünüme sahipti ve Hac Kasım bu grubu iyi tanıyordu.

 

Hac Kasım’ın Kafkasya halkı hakkındaki emri

Suriye’deki savaşta General Süleymani’nin yoldaş ve yardımcısı, Hüseyiniyun grubunun bir anısını dile getirerek şunları ekliyor: Hac Kasım’ın bölgede bulunduğu bir gün, Hüseyiniyun grubunun üyelerinden biri Hac Kasım’a ulaşarak Hüseyiniyun ve yapılan eylemler hakkında bilgi verdi. ondan sonra beni Hac Kasım’a şikayet etti. Onları eziyet ettiğimi ve Hüseyiniyun grubunun Suriye’de daha fazla faaliyet göstermesine ve gruba yeni kişilerin katılmasına izin vermediğimi söyledi.
Daha sonra Hac Kasım benden açıklama istedi ve ben de kısıtlamalar nedeniyle bu gruba daha fazla kişinin katılmasının mümkün olmadığını söyledim, Çünkü bu insanların Suriye’de çok sayıda bulunmasının kendileri ve bizim için kötü sonuçları olurdu.
Sonra Hac Kasım bana onları durdurmaya hakkımız olmadığını ve diğer taraftan bu insanlara bakılması gerektiğini emrini verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here